Workstyles: verktyget som underlättar rekryteringsprocessen

By Ework Group, 27. okt 2019

4 MIN READ

Workstyles är ett verktyg för alla som vill optimera sin rekryteringsprocess. Samtidigt minimerar det risken för diskriminering som kan innebära att man missar intressanta kandidater. Behöver du hjälp på traven för att göra ett bättre kandidaturval kommer här en rad användbara tips!

Soft skills – viktigare än någonsin


Vid en traditionell rekrytering går man igenom ett CV och personligt brev. Möjliga kandidater granskas och rekryterarens jobb är att hitta den person vars tidigare erfarenheter och utbildning är som mest lämpad för jobbet. Men hur är det med egenskaper som är svåra att presentera i skrift?  

På samma sätt som konsulten vill göra ett bra jobb åt dig, vill du kunna utnyttja konsultens fulla potential för att skapa så mycket värde som möjligt. Det är i regel inte vilka skolor eller arbetsplatser som kandidaten kan stoltsera med som spelar roll. Det mest värdefulla brukar i slutändan vara personens personliga förmågor. Därmed är det de mjuka värdena, så kallade soft skills, som är mest avgörande för om en konsult passar in och trivs på sikt. 

Lästips: Därför pratar alla om soft skills 2019

Gör rätt urval vid rekrytering

Som uppdragsgivare idag är det viktigt att vara mycket mer uppmärksam på vilken sorts person du faktiskt behöver, snarare än vilken utbildning eller erfarenhet denne har. Om du exempelvis söker någon som är duktig på att analysera, ifrågasätta och utvärdera så är analytisk förmåga en egenskap som ska matchas med dina behov. 

Det är inte helt ovanligt att se ogenomtänkta jobbannonser som enbart efterfrågar hårda värden – som antal års erfarenhet, kunskap av specifika verktyg, eller språkkunskaper. En sådan jobbannons kommer inte att generera bra matchningar då den är alltför generell och egentligen inte säger någonting om vilken personlighetstyp man är ute efter. Med Workstyles får du däremot fram de behov och krav som finns mellan raderna.

Workstyles är ett verktyg som under många år nyttjats av HR, personal och forskare för personalutveckling, och som vi på Ework använder oss av. Syftet är att ta fram en persons fulla potential och uppskatta hur denne beter sig på en arbetsplats för att möjliggöra för en ännu bättre rekryteringsprocess.

3 fördelar med att använda Workstyles vid rekrytering

  • Du behöver inte genomföra lika många intervjuer då det går snabbare och är lättare att hitta matchningar. 
  • Du sparar såväl tid som pengar eftersom mindre arbete läggs på rekryteringsprocessen.
  • Konsulterna stannar i regel längre då de blivit matchade baserat på såväl sina personliga förmågor som motivation.

Minimera diskriminering och undvik felrekrytering

Det är viktigt att bredda sin konsultbas på grund av den allt mer omfattande kompetensbristen i Europa. Genom att lägga till Workstyles i din rekryteringsprocess kan du öppna upp en konsults fulla potential – inte bara antal år av erfarenhet.

Samtidigt blir risken för felrekryteringar mycket lägre, då du får fram ett resultat som bygger på såväl hårda värden som tidigare arbetslivserfarenhet och soft skills som beskriver kandidatens förmågor och driv. En annan viktig del av Workstyles är att du undviker att avvisa kandidater på grund av fel orsaker. Då processen baseras på data finns det heller inte utrymme för en rekryterare att (medvetet eller omedvetet) blanda in förutfattade meningar eller fördomar i sitt beslut. På det sättet minskar du även risken för diskriminering.