Vanliga misstag du gör som konsult

By Axel Nelson, 2. okt 2018

4 MIN READ

Om du är ny i branschen som konsult finns det ofta flera saker du kanske känner dig lite ovan eller obekväm vid. Det kan vara svårt att ha koll på hur man ska göra i vissa situationer, eller veta vad som är kutym i branschen. Här är fyra vanliga misstag nya konsulter ofta gör – och tips på hur du kan undvika dem framöver!

1. Du förväxlar uppdrag med anställning

Att vara konsult är inte samma sak som att vara anställd. Det är lika bra att etablera detta redan från början – för det är ett av de vanligaste misstagen hos den som är ny i branschen. Du kommer inte att ha en egen chef, ett och samma kontor att gå till varje morgon, eller ens en lönespecifikation som punktligt trillar in den 25:e varje månad. Som anställd har du en trygghet som inte är jämförbar med din situation som konsult. Du har ingen provanställning, inte 3 månaders uppsägningstid och inga skyddsnät när du är på uppdrag. Och även om det kan kännas som om du verkligen är en av medarbetarna på arbetsplatsen så är det viktigt att vara införstådd med att dina specifika förutsättningar skiljer sig från deras.

2. Du försöker förhandla direkt med kunden

Som ny konsult är det ofta värdefullt att vara ansluten till en konsultförmedlare, för att enkelt kunna hitta och få olika uppdrag. Men i dessa sammanhang är det viktigt att veta att det inte är du som sköter kontakten med kunden i första hand. Alla juridiska frågor, prisförhandlingar och förlängningsdialoger hanteras direkt av din kontakt hos förmedlaren– länken mellan dig och kunden. Om du exempelvis själv försöker förhandla arvode direkt med din uppdragsgivare finns risken att du kringgår upphandlingsavtalet – vilket kan stjälpa snarare än hjälpa. Självklart är det däremot bra att kunna ha en öppen dialog med din närmaste linjechef eller projektledare – för att ha en samsyn kring projektets framtid och få en förståelse för var organisationen är på väg. Då har du möjlighet att föra vidare dessa insikter till konsultförmedlaren, som kan sköta vidare förhandling om ett eventuellt förlängt avtal!

3. Du nischar dig för mycket

När du är ny i konsultbranschen är det viktigt att försöka tänka så vitt och brett som möjligt kring din roll. Många tenderar nämligen att nischa sig allt för mycket, och hålla hårt fast vid tanken kring att man är just t.ex. business controller – och därmed enbart kan/vill jobba som det. Men detta kan (av naturliga skäl) begränsa dina möjligheter att få uppdrag! Släpp på titel-prestigen, och försök istället att hitta olika vinklar och perspektiv utifrån dina tidigare uppdrag. Du kommer alltid att ingå i projekt och konstellationer som styrs åt helt olika håll – och att kunna sätta på sig olika hattar och anpassa sig är ju en av de viktigaste egenskaperna du har!

4. Du vet inte hur du säljer dig själv på bästa sätt

Att vara konsult innebär att du hela tiden säljer en produkt: nämligen dig själv! Många som är nya i branschen vet ofta inte hur man gör detta på ett sätt som känns naturligt och självsäkert – och istället kan det lätt bli en massa skryt. Men – även om du ska sälja dig själv så kretsar allt inte kring dig! När du till exempel går på intervju är det viktigt att fundera på vad personen du möter är ute efter. Läs igenom annonsen en extra gång, och se hur organisationens visioner och värderingar stämmer överens med dina egna. Då blir det lättare att matcha dina egenskaper mot kundens, istället för att bara sitta och prata om dig själv!