Upptäck din konsults fulla potential med Workstyles

By Ework Group, 21. okt 2019

4 MIN READ

För dig som kontinuerligt köper in konsulttjänster är det högsta prio att hitta rätt person för rätt jobb. Att se till en kandidats CV och tidigare arbetslivserfarenheter är givetvis viktigt – men att väga in andra aspekter som mjuka värden, soft skills, är idag väsentligt som en del av framtidens arbetsmarknad, Future of Work (FoW). Workstyles är ett verktyg som vi på Ework använder för att undersöka en konsults soft skills. Vi får därigenom en tydlig överblick av dennes fulla potential.

Så får du ut mer värde av din konsult


Workstyles är ett verktyg som hjälper till att ge en samlad bedömning av en konsults drivkrafter och förmågor. Det är specifikt optimerat efter konsultmarknaden och fokuserar enbart på hur en person fungerar i arbetslivet. Det tillåter dig därmed att konkretisera arbetspersonlighetstyper och på så sätt underlättas rekryteringsprocessen. Man kan säga att Workstyles är “byggstenar” som tillsammans bygger upp en grund för hur en utvald kandidat fungerar på en viss arbetsplats.

Genom att i Workstyles studera soft skills, som förmågor och drivkrafter, ser du konsultens fulla potential – inte bara vad som står på pappret. På så sätt kan du få ut mer värde av den konsult du anlitat genom att du kan kombinera CV och annat material med Workstyles. Vanligtvis är det dessutom de personliga förmågorna som i slutändan är avgörande om en konsult lämpar sig för uppdraget och även trivs långsiktigt, så det är väl värt investeringen.

Workstyles skapar en profil över hur personen presterat i de 17 olika Workstyles-profilerna, och vilka sex som är konsultens främsta. Du har därmed inte bara koll på konsultens potential utan kan även enklare matcha förväntningarna i ett visst uppdrag. Så när du har anlitat en ny konsult är det viktigt att etablera ett gemensamt språk och struktur. Ofta behöver du smalna av kraven och förväntningarna på konsultens roll i uppdraget. Det kan vara en bra idé att visa kundbegäran och diskutera den tillsammans. 

Ökad motivation med hjälp av Workstyles

När företagsledare blir tillfrågade om deras främsta rekryteringsproblem så brukar i regel attraktion, engagemang och retention hamna i topp. Marknaden styrs av kandidaterna – och konsulterna – och därför är det viktigt att se till att de personer du anlitar är motiverade och trivs. Annars kommer de lämna uppdraget och gå vidare till något annat.

Om man använder sig av Workstyles matchas en konsult mot det behov av förmågor som ett uppdrag har, men också mot motivationsfaktorer. Säg exempelvis att ett kraschat projekt behöver en person med mycket skinn på näsan som kan komma in och säga upp andra konsulter och ta andra obekväma beslut. Det uppdraget passar en konsult med en viss typ av soft skills, som tydligt ledarskap och självständighet, egenskaper som innebär att man klarar av en tuff miljö och uppgifter som det här. En konsult med en mer teamorienterad approach skulle sannolikt trivas sämre i uppdraget och inte vara lika motiverad. Genom att Workstyles utvärderar drivkrafter och egenskaper ökar chansen att hitta en konsult som trivs och därmed stannar kvar.