FoW: Så förändras förhållandet mellan konsult och kund

By Ework Group, 12. nov 2019

4 MIN READ

Future of Work har haft en enorm påverkan på hela arbetsmarknaden och förändringarna kommer att bli än mer påtagliga framöver. Men hur har förhållandet mellan konsult och kund förändrats – och vad måste du som konsult göra för att anpassa dig till framtidens arbetsmarknad?

Relationen mellan konsult och kund


Att ha en god kommunikation mellan kund och konsult är om möjligt ännu viktigare idag, och det är något som måste underhållas! Bolag måste vara inställda på att inte bara försöka attrahera och ta in så mycket talanger som man behöver, utan att även se till att relationerna som formas tillsammans med konsulterna också vårdas längs vägen! Dessutom bör bolagets varumärke och värderingar matchas med konsulternas värderingar. Relationen mellan konsult och kund är mer mångfacetterad än den i en vanlig anställning med ett klassiskt anställningskontrakt. Den förutsätter att man har ett ännu större förtroende för varandra och verkligen litar på att samarbetet och dialogen fungerar. 

Total Talent Management (TTM)

Teknologin och globaliseringen har förändrat arbetsmarknaden fullkomligt – den är helt annorlunda mot hur den såg ut för bara tio år sedan. Många företag har inte lyckats hänga med i utvecklingen och anpassa sig till rådande förhållanden. De företag som däremot har örat mot marken och som lyckats implementera nya lösningar och förhållningssätt omfamnar begreppet Total Talent Management (TTM).

TTM är en strategi för att hantera kompetenser och talanger. Det handlar mer om att fokusera på att hitta exakt rätt person för jobbet och mindre om att man ska fylla en heltids- eller deltidsposition. Att implementera en sån här strategi är ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt för företag att hänga med i utvecklingen. Det gynnar dig som konsult då allt fler företag kommer att anamma detta och söka efter fler personer som arbetar remote. Strategin bygger på ett ökat förtroende mellan anställda, frilansare och företag, och ska få alla parter att bidra och samarbeta på bästa sätt.

Så kan konsultmäklare hjälpa konsulter att anpassa sig till FoW

Konsultmäklare kan spela en otroligt viktig roll i utvecklingen för konsulter. Framför allt är det värdefullt för de personer som är i början av sin karriär, och därmed inte har ett etablerat nätverk eller relationer. Samtidigt kan det vara en fördel också för konsulter som inte är så bra på, eller helt enkelt ogillar, att behöva sälja in sig själva till olika företag. Har de där kalla samtalen kanske alltid har gett dig kalla kårar? Låt då istället någon annan matcha dig med vad som behövs på marknaden, sälja in dig och övertyga uppdragsgivare om att du är rätt person för jobbet! 

Förutom att se till en konsults hårda värden som ryms i ett cv är det lika viktigt att väga in mjuka värden, soft skills, det vill säga dennes personlighet, beteende och värderingar. På Ework arbetar vi hårt för att väva samman dessa värden och för att bättre kunna ta del av en konsults soft skills använder vi oss av verktyget Workstyles. Ett verktyg som är ovärderligt i matchningsprocessen. Läs mer om hur vi arbetar med det här.

Idag är processen och marknaden i sig till stora delar manuell. Man skickar en PDF med sitt cv, som sedan mottages och läses av någon. Samma person ser sedan över arbetsbeskrivningen och försöker på bästa sätt matcha cv med rollbeskrivningen. I framtiden kommer en maskin kunna göra detta på en sekund då konsultmäklarbiten blivit mer eller mindre helautomatiserad. 

Men oavsett hur matchningen görs sitter en konsultmäklare inne med ett massivt nätverk som är svårt för vilken konsult som helst att bygga upp på egen hand. Vi på Ework håller oss även alltid uppdaterade om marknaden – och om vi ser att det finns ett stort gap där det behövs folk snabbt, försöker vi hitta en lösning så fort som möjligt. Om du vill veta mer om hur vi arbetar och hur du skulle fylla en viktig roll hos oss, hör av dig så pratar vi mer!