3 tips för en kostnadseffektiv konsulthantering

By Ework Group, 24. feb 2021

6 MIN READ

Att ta in konsulter innebär en smart och lönsam kompetenstillförsel om det görs på rätt sätt. Här lyfter vi tre punkter du bör tänka på för att konsulthanteringen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt.

Mycket handlar om att göra rätt från början. Vi går mot en tid med allt fler konsulter och det händer mycket inom branschen. Men för att ett konsultinköp ska vara lönsamt måste du se till ditt behov idag och i framtiden. Det kommer löna sig att ta in konsulter för tidsbestämda uppdrag och där du söker specialistkompetens som är svår att hitta. Det gäller att vara prismedveten och se över både priset för konsulterna du har på plats och konsulter du planerar att ta in.

Lästips: Vad kostar det att anlita en konsult idag?

1. Ha en tydlig uppdragsbeskrivning

För att säkerställa att du som kund erbjuds en kostnadseffektiv process gäller det att ha en tydligt formulerad uppdragsbeskrivning då den ökar möjligheterna att hitta rätt – direkt. Vet du vad du vill ha för kompetens (här räknar vi in såväl hard som soft skills) kommer det underlätta. Samarbetar du med en konsultförmedlare är det viktigt att diskutera ditt behov tillsammans med dem för att få en utförlig uppdragsbeskrivning, en kvalitativ matchningsprocess och säkerställa att ingenting faller bort. 

Kanske söker du en social konsult som ska ersätta en person med liknande egenskaper. Men hur definierar du social? Eller så har du en tydlig bild av hur du önskar diversifiera det team där konsulten ska ingå. Frågor som det här kan vara svåra att formulera, vilket gör att de bäst förklaras i ett personligt samtal för ökad förståelse. Glöm inte heller bort att prata med konsultförmedlaren om dina förväntningar på konsultens timpris. Om ni redan i förväg vet att ni har ett maxpris att förhålla det till bör du förmedla detta direkt.

2. Använd en väl utarbetad inköpsstrategi

Det är lättare att uppnå en lönsam konsulthantering med en inköpsstrategi på plats. Många företag har inte det idag utan låter istället linjen göra detta själva med stöttning från inköp. Ofta upptäcker linjechefer att det finns ett behov vilket resulterar i att de köper in konsulter snabbt, något som kan bli kostnadsineffektivt då det ofta resulterar i högre priser och tar mycket tid. 

Se istället till att ni har en inköpsstrategi för konsulter på samma sätt som ni har för övriga delar i verksamheten, exempelvis för när ni ska anställa någon. Hur den är utformad beror på faktorer som storleken på företaget, och här kan det vara värdefullt att ta hjälp av den interna inköpsavdelningen. Låt inte varje enskild köpare ta beslut för hur man gör just den gången utan formulera en intern strategi som ni sedan alltid följer. Behöver du hjälp att formulera den interna strategin är det något vi på Ework hjälper både större och mindre företag med.

3. Konkurrensutsättning leder dig till rätt pris

Genom att konkurrensutsätta konsulter mot varandra får du ett marknadsmässigt pris. När våra Sourcing Partners på Ework letar konsulter lägger de ut en annons i vårt nätverk Verama och alla konsulter som är anslutna där kan söka. Har du specifika behov och exempelvis letar efter en roll som är svår att tillsätta söker vi själva även utanför nätverket för att öka möjligheterna ytterligare. I slutfasen tar vi in några offerter och ställer dem mot varandra. Vi sköter sedan prisförhandlingar konsulterna emellan för att du ska erhålla marknadsmässiga priser. Därmed garanterar vi att du erbjuds rätt konsult till rätt pris.

Med en professionell konsultförmedlare får du en överskådlig bild av kostnaderna och kan se exakt vad det är du betalar för. Du överlåter även tidrapportering och andra processer åt dem. Dolda avgifter som skulle kunna dyka upp om du hanterade det själv undviks också, som att konsulten efter avslutat uppdrag vill ha betalt för reseutlägg exempelvis. Med en konsultförmedlare kommer inga oväntade överraskningar i efterhand utan du vet direkt vad du betalar för.

Vad ska jag tänka på när jag väljer konsultförmedlare?

Ju större nätverk konsultförmedlaren har, desto lättare är det att konkurrensutsätta och säkerställa att du betalar rätt pris för dina konsulter. Många bolag idag har anlitade konsulter som de är nöjda med, men som länge arbetat för ett arvode som är långt över det marknadsmässiga priset. Det är därför värt att kontinuerligt se över priserna så att du vet att du inte betalar för mycket eller för lite för dina konsulter.

Välj också en konsultförmedlare med genomarbetade system och processer för just konsulthantering. Förutom digitala system och nätverk brukar de flesta uppskatta möjligheten till personlig kontakt, alltså att du får en personlig kontaktperson du alltid kan vända dig till med frågor. Det finns många konsultförmedlare som är experter på den personliga kontakten men som inte har tillräckligt bra system och vice versa. Leta efter någon som har koll på bägge delar. Kontakta oss om du vill veta mer om våra processer och hur vi jobbar.