Vad kostar det att anlita en konsult idag?

By Ework Group, 9. feb 2021

4 MIN READ

Hur vet man vad som är rimligt att betala för att anlita en konsult när marknaden hela tiden förändras? Konsultpriserna följer konjunkturen och exempelvis coronapandemin har förändrat förutsättningarna för priserna och konsultbranschen i stort. Här tipsar vi om vad du bör tänka på för att göra en så lönsam affär som möjligt.

Så ser konsultmarknaden ut idag

Under coronapandemins första månader tvingades många lämna sina projekt och anställningar. Det ledde till att fler resurser plötsligt fanns tillgängliga på marknaden (även om det så klart finns områden där det fortfarande är svårt att hitta resurser). I och med den ökade tillgängligheten på arbetsmarknaden sjönk konsultpriserna. Det blev aldrig en störtdykning men en klar nedgång. Det har sedan dess stabiliserats, och nu har det i princip återgått till hur det såg ut innan pandemin. 

En kvarleva från tiden innan modellen med konsultförmedlare kom är att det är dyrt att ta in konsulter, och många beställare vet inte vad det ska kosta. Men mycket har hänt och branschen har förändrats i och med att konsultförmedlare idag har en helt annan överblick av marknaden och större kunskaper kring marknadspriserna. Vi vet idag att det inte behöver kosta 4 000 kr i timmen för en IT-konsult – utan allt handlar om tillgång och efterfrågan.

Då är det extra värdefullt att anlita konsulter

När du söker en specialistkompetens 

Det kan vara värt att ta utomstående hjälp när det är en viss spetskompetens du letar efter. Arbetar du tillsammans med en väletablerad konsultförmedlare får du ta del av deras nätverk och bredd av kompetenser inom olika områden.

När du inte hittar kompetensen själv

Det behöver inte handla om att det är en viss spetskompetens du söker. Det kan istället handla om att du letar efter roller som exempelvis handläggare eller administratörer, där det istället är svårt att hitta rätt person. Under coronapandemin var många sjuka vilket ledde till ett kraftigt ökat behov av roller som ovan nämnda. Detta gjorde att det blev svårare att hitta rätt kompetens generellt sett eftersom att det inte fanns lika många konsulter på marknaden.  

I tidsbestämda uppdrag 

En konsult betalar du i regel för per timme och personen är specifikt kopplad till ett projekt, så du betalar enbart för exakt de timmar som krävs för att få jobbet gjort. Det ger dig en värdefull flexibilitet du inte får om du anställer någon. Om du istället anställer en person kommer du efter att projektet är slut att kontinuerligt behöva hitta nya projekt åt personen. Med en konsult tar du in personen för ett visst projekt. Vet du vilken kompetens du behöver och har ett tidsbegränsat projekt är det i regel det mer lönsamt att ta in en konsult.

Så, vad kostar det att anlita en konsult?

Vill du ha en siffra måste vi göra dig besviken genom att säga: det är för komplext att svara på då en rad faktorer spelar in. Det blir missvisande att ta upp ett snittpris då pris bör sättas baserat på marknadspriser. Det är alltid tillgång och efterfrågan som sätter konsultpriserna. Dessutom måste man väga in vilken roll som söks, vilken erfarenhet och eventuella specialkunskaper som krävs. Vart i landet uppdraget är kan även spela roll för priset då en konsult i storstäderna till exempel oftast kostar mer då konkurrensen är större där.

Samarbeta med en konsultförmedlare

En konsultförmedlare kan ge dig priskontroll då de vet vad priset för en viss kompetens bör ligga på just nu. Du kan genom dem få reda på om priset du själv anser lämpligt följer marknadspriserna eller om du lagt dig för högt eller för lågt, så du slipper att antingen leta förgäves efter någon eller betala för mycket helt enkelt. Läs mer här om hur du genom en konsultförmedlare kan åstadkomma en kostnadseffektiv konsulthantering.