Kontroll och kompetens

By Jenny Musial, 4. maj 2020

2 MIN READ

Ework har tecknat ett ramavtal med IP-Only med syfte att etablera kontroll och synlighet över konsultbasen, säkerställa leverans av professionella konsulter till konkurrenskraftiga
priser, effektivisera och etablera en spårbarhet i inköpsflödet samt minimera den dagliga administrationen i konsulthanteringen.

IP-Only, ledande aktör inom kommunikationsinfrastruktur,
tecknade i slutet av 2019 ett ramavtal med Ework.
Vi bad inköpschef Fredrik Spovell svara på några frågor
om företagets förutsättningar, behov och förhoppningar.

Vad gör IP-Only?
Vi har två affärsområden: dels fiber till privatpersoner där vi är den aktör som i dag ansluter flest
hushåll på landsbygden, dels telefoni- och internettjänster till företag med kunder inom bland annat
retail, media, fastighet och offentlig sektor.
I en annars stagnerande telekombransch är vi
ett tillväxtföretag och tillhör sedan i början av
2020 koncernen GlobalConnect – norra Europas
ledande leverantör av nätverksinfrastruktur.


Varför har ni tecknat avtal med Ework?
Vi har för närvarande cirka 150 konsulter anlitade
och en rad olika utbyggnadsprojekt vilket gör
att konsultbehovet kommer vara fortsatt stort.
Tidigare skötte vi all administration kring
konsulterna själva vilket vi inte hade kapacitet
för. Vi såg därför ett behov av att hitta en extern
partner och det hittade vi hos Ework.

GENOM ATT LÄMNA ÖVER KONSULTHANTERINGEN
TILL PROFFS KAN VI FOKUSERA PÅ ATT LEVERERA DE BÄSTA LÖSNINGARNA FÖR VÅR A KUNDER. FREDRIK SPOVELL INKÖPSCHEF, IP-ONLY.

Vad innebär avtalet?
Vi genomför ett kontinuerligt kvalitetsarbete
inom alla våra delar av företaget. Avtalet med
Ework stödjer det arbetet genom att vi får en ökad
kontroll, ger oss en översyn av konsultbasen och
ett effektivare inköpsflöde. Avtalet innebär även
att vi kan kapa mellanleden som vi tidigare haft,
samtliga våra konsulter har migrerats över till
Ework vilket underlättar processerna ännu mer.


Vilka förhoppningar har ni?
Dels att förenkla och få kontroll på allt administrativt, dels att få tillgång till Eworks nätverk av
konsulter för att på ett tids- och kostnadseffektivt
sätt hitta rätt kompetens. Genom att lämna över
konsulthanteringen till proffs kan vi fokusera på att
leverera de bästa lösningarna för våra kunder

 

-Ework har tecknat ett ramavtal med IP-Only med syfte att etablera kontroll och synlighet över konsultbasen, säkerställa leverans av professionella konsulter till konkurrenskraftiga
priser, effektivisera och etablera en spårbarhet i inköpsflödet samt minimera den dagliga administrationen i konsulthanteringen. Avtalet består av såväl leverans av konsulter samt Eworks VMS för att stödja inköpsprocessen. Eric Palmheden

För frågor, kontakta Eric Palmheden Kalms, kundansvarig på Ework, eric.palmheden@eworkgroup.com

*Från ÅR 2020