Vad innebär kompetensbaserad rekrytering?

By Ework Group, 14. sep 2020

4 MIN READ

Kompetensbaserad rekrytering handlar om att säkerställa att nytillskott i företaget tillför rätt kompetens. För att lyckas med kompetensbaserad rekrytering gäller det att vara tydlig från början och se till att irrelevanta faktorer inte präglar urvalet.

Vad går kompetensbaserad rekrytering ut på?


Kompetensbaserad rekrytering handlar om att förstå och identifiera vad som krävs för att göra ett bra jobb, oavsett om det rör en fast anställning eller en tillsättning för ett kortare uppdrag. Grundläggande i kompetensbaserad rekrytering är att utgå från vad rollen faktiskt kräver. Det vill säga att man ser över kandidatens:

  • Kompetenser 
  • Kunskaper 
  • Färdigheter 
  • Personlighetsdrag 
  • Beteenden

Så inleder du en kompetensbaserad rekryteringsprocess

Kompetensbaserad rekrytering handlar framförallt om att tydligt formulera vad du söker, vad personen måste kunna, vad som är extra meriterande och andra önskvärda egenskaper personen bör ha. Du börjar alltså med att formulera en behovsanalys där du listar hard skills såväl som soft skills

Du måste klargöra vad som behövs för att lyckas i rollen och hålla dig till det genom hela processen, annars är det lätt hänt att oväsentliga faktorer blandas in. Det kanske exempelvis kändes väldigt bra vid intervjutillfället, men det kan ha varit då kandidaten var lik dig personlighetsmässigt. Var personen verkligen rätt för uppdraget och det du söker, eller handlade det främst om att ni klickade? Undermedvetna, irrelevanta faktorer kan röra allt från utseende till längd och dessa måste elimineras för att säkerställa en urvalsprocess med hög träffsäkerhet och kvalitet – från början till slut.

Bör man se kompetensbaserat på cv?

Ibland överbetonas vikten av tidigare betyg från skolan och cv, något som kan resultera i att man drar slutsatser som sedan inte visar sig vara relevanta. Det räcker med att se över cv och säkerställa att kandidaten har det grundläggande, det vill säga de skallkrav du söker. Det är en bra första gallring för att se om rätt färdigheter och hard skills finns där från början. 

År av erfarenhet tenderar även att överskattas ibland. Det bör vara en persons prestationer och kunskaper de tagit till sig under åren som är betydelsefulla framför antalet verksamma år. Fundera på vad du önskar att kandidaten ska ha lärt sig under åren hen varit verksam, och hur de sedan kan omvandla det till något som kan vara användbart för er.

Hur ser en kompetensbaserad intervju ut?

En kompetensbaserad intervju skiljer sig något från en klassisk intervju. I en klassisk intervju frågar du exempelvis om styrkor och svagheter och vad kandidaten jobbat med tidigare. Syftet med en kompetensbaserad intervju är att lyfta de kompetenser som är viktiga för rollen och få klarhet i om kandidaten besitter de kompetenser du letar efter.

Förutom att se över cv och utföra intervjuer är personlighets- och färdighetstester ett bra tillägg för att få en bättre bild av kandidatens unika egenskaper och förmågor. Om det är möjligt kan du även låta kandidaten utföra arbetsprov på plats. Det brukar vara en effektiv metod för att bedöma hur väl personen kommer att klara av uppdraget.

Vill du fördjupa dig i kompetensbaserad rekrytering och få tips på hur du går tillväga för att driva igenom en kompetensbaserad rekryteringsprocess kan du läsa vidare här.