Så säkerställer du att du hittar konsulter med rätt förkunskaper

Leende kvinna med block och penna.

Du vill givetvis hitta konsulter som är rätt för uppdraget och som har förkunskaperna som krävs. Här ger vi dig några tips för att hitta rätt, samt beskriver hur Eworks arbete går till och hur du genom att jobba med oss säkerställer en fördomsfri, effektiv process.

Tänk på detta när du listar förkunskaper till ett visst uppdrag

Det finns vissa förkunskaper som de flesta som vill hitta en konsult eller anställd brukar lista oavsett uppdrag. Är du en av dem som brukar nämna att du söker någon med följande förkunskaper?

  1. Självgående
  2. Lagspelare
  3. Utåtriktad
  4. Resultatorienterad
  5. Doer

Men är dessa egenskaper verkligen med bland de som är viktigast? Alla uppdrag är unika vilket bör reflekteras i uppdragsbeskrivningen med förkunskaper som också de är unika just för det uppdraget. Beskriv också tydligt var projektet handlar om och vad kandidaten förväntas göra. Beskriv även själva uppdragssituationen, och kanske hur det team man blir en del av ser ut. Konsulten som läser uppdragsbeskrivningen vill veta vad som förväntas i rollen. 

Förutom att lista liknande egenskaper är ett vanligt misstag att återanvända gamla uppdragsbeskrivningar. Här kan du läsa om fler saker du bör tänka på för att skriva en riktigt bra uppdragsbeskrivning.

Guide: Behöver du resursförstärkning?  Så fungerar det att anlita en konsultförmedlare Hämta guiden!

Så arbetar Ework för att hitta konsulter med rätt förkunskaper

Ework har lång erfarenhet i branschen och har därigenom lärt känna såväl kundernas som de anslutna konsulternas behov. För att hitta rätt konsult för uppdraget vägs färdigheter ihop med personliga egenskaper. Färdigheter ses givetvis över för att säkerställa att en kandidat är behörig och har rätt förutsättningar för att klara av uppdraget, men för att säkerställa lämplighet och vem som kommer att utföra ett uppdrag på bästa sätt handlar det mer om personliga egenskaper, och soft skills har de senaste åren blivit allt mer uppmärksammat. 

Workstyles bidrar till en kvalificerad matchningsprocess

För att få ett hum om en konsults personliga egenskaper använder vissa konsultbolag sig av beteendemodellen DISC. En enklare modell som delar upp kandidater i fyra generella beteendestilar. Ework tar detta ett steg längre. Vi använder verktyg och ramverk som på ett mer systematiserat sätt mäter och matchar personlighet med uppdrag. Workstyles är ett verktyg för att få en rättvis bild av en en konsults förmågor och vad dennes drivkrafter är. Det är en forskningsbaserad modell som innebär att en person, genom att använda något av våra verktyg för att identifiera personliga förmågor, får fram en profil över sina främsta personliga egenskaper. Profilen består av en utvald kombination av 17 olika Workstyles som tillsammans bildar en Workstyle-profil. Några exempel är samarbetsförmåga, stresstolerans och integritet. 

Det är viktigt att poängtera att de personliga egenskaper som Ework lyfter ut aldrig fokuserar på det negativa, utan enbart på konsultens sex främsta egenskaper. Alla uppdrag hos Ework tilldelas också en Workstyle-profil som visar vilka egenskaper som är viktigast för att lyckas i uppdraget. Ework matchar alltså kandidaternas främsta soft skills mot uppdragens främsta soft skills.. 

Risken att anställa fel kandidat minskar – och en fördomsfri process garanteras

Mycket tid går till spillo om konsulten du anlitar visar sig vara fel för uppdraget. Ework reducerar tiden det tar att hitta rätt och plockar fram de bäst lämpade kandidaterna redan i det första urvalet, vilket sparar dig värdefull tid. 

Det är inte säkert att enbart en intervju ger en korrekt bild av en kandidat, och man kan aldrig med 100 procent säkerhet säkerställa att personen som utför intervjun verkligen är opartisk och fördomsfri. Genom Eworks matchning är sannolikheten större att du träffar rätt direkt.