5 tips för att hitta rätt konsulter genom kompetensbaserad rekrytering

By Ework Group, 24. sep 2020

6 MIN READ

Sannolikheten att hitta konsulter med rätt kompetens ökar om du använder dig av en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Här delar vi med oss av fem värdefulla tips du bör ha med dig när du vill hitta konsulter till ditt nästa uppdrag.

För en introduktion till vad kompetensbaserad rekrytering innebär, börja med att läsa det här inlägget.

1. Eftersträva tydlighet i vem du faktiskt söker

För att hitta rätt konsulter gäller det att göra rätt direkt! Formulera därför tydligt vad du söker. Vad ska personen göra och vilka kompetenser måste denne ha för att lyckas i uppdraget? 

Det brukar vara smart att tänka igenom ska-krav och bör-krav, alltså vad måste personen kunna och vad vore det bra om hen kan. Bör-kraven kan vara saker som personen kan lära sig i efterhand. Det är nämligen viktigt att komma ihåg att om du listar för många ska-krav kommer du aldrig att hitta någon. Utgå istället från att du vill hitta en lämplig, formbar person som lär sig snabbt.

2. Försök hitta en Culture Add snarare än en Culture Fit

Det är givetvis även viktigt att personen ska passa in i er företagskultur. Omdiskuterade begrepp när man talar om rekrytering är att rekrytera personer utefter Culture Fit respektive Culture Add, vilket också går att koppla till kompetensbaserad rekrytering. 

Culture Fit är sannolikheten att personen enkelt kan anpassa sig till och ta del av de värden som ni representerar. Culture Add handlar istället om att personen för med sig en annan uppsättning verktyg, åsikter och erfarenheter som förstärker ditt företags befintliga kultur.

Ditt företag gillar kanske extroverta personer som gillar att ta för sig. Detta är i sådana fall en Culture Fit för er. Men vad behöver adderas för att ni ska fungera bättre som företag? Det kanske snarare behövs en person som är olik de andra och som därmed kompletterar er. Försök att identifiera och klargöra den här processen. Fler och fler uppmärksammar detta idag och förstår att det inte är en bra idé att tillsätta en uppsättning kloner.

3. Se över uppdragets omfattning

Hur långt sträcker sig tillsättningen? Om du vill hitta konsulter för kortare uppdrag kanske all kompetens och erfarenhet för att kunna prestera behöver finnas där från dag ett. Men om det är ett längre uppdrag kanske personen kan få växa in i rollen och potential kan uppnås på längre sikt. Kan personen ta in ny information och jobba självständigt är det ofta minst lika värdefullt som att ta in någon mer senior som är fullfjädrad från start.

4. Väg in motivation och drivkraft

Motivation är en annan viktig faktor för att hitta rätt konsulter genom kompetensbaserad rekrytering. Finns det ett driv och en glöd hos personen? Verkar personen uppriktig och verkligt intresserad? Försök vara så transparent du kan för att förklara vad rollen går ut på och vad ert företag representerar. Översälj inte rollen, då är det bättre att några kandidater tackar nej. Säkerställ istället att personen verkligen vill arbeta hos er.

5. Skapa en sammantagen bedömning

Försök att på förhand bestämma hur du ska bedöma och värdera de kompetenser du söker och skapa sedan en sammantagen bedömning. Att skapa en sammantagen bedömning är en konst. Du söker en målmedveten, självständig kandidat med god kännedom i Office och en rad andra program, men hur vet du vad du ska lägga störst vikt vid? 

Börja med att särskilja hard skills från soft skills. Diskutera internt och gör en rangordning där ni listar ska-krav och bör-krav. Vilka kompetenser och egenskaper kan ni inte tumma på? Vilka personliga egenskaper bör personen ha och vad skulle rätt person kunna lära sig under uppdragets gång? 

Försök också att hålla dig till bedömningen hela vägen – alltså frångå inte din initiala plan. Det är lätt att glömma bort vissa delar om exempelvis en intervju kändes väldigt bra, men du måste vara medveten om att irrelevanta faktorer lätt kan spela in.

Så ser Eworks kompetensbaserade matchningsprocess ut

På Ework arbetar vi alltid kompetensbaserat, men vi brukar tala om en kompetensbaserad matchningsprocess när vi ska hitta konsulter åt våra kunder. Det är en matchningsprocess som ökar sannolikheten att bägge parter kommer att uppskatta samarbetet. Vi vill givetvis att du som kund ska bli nöjd med konsulten du anlitar. Vi vill samtidigt vara säkra på att konsulten verkligen kommer att passa in hos dig. I en bra matchning har bägge parter rätt förväntningar och du får in en motiverad person som kommer blomstra i uppdraget.

Vi arbetar med matchningsverktyget Workstyles som matchar uppdrag med konsulter och vice versa. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med Workstyles, och om du har några övriga frågor om kompetensbaserad rekrytering eller vår matchningsprocess är det bara att kontakta oss!