Öka möjligheterna att hitta rätt konsulter med employer branding

Antalet frilansare på arbetsmarknaden ökar, samtidigt som det råder en större konkurrens om talangerna. Därför är det viktigt att stärka företagets rykte och hur ni uppfattas som uppdragsgivare om du vill hitta rätt konsult. Här kommer några användbara tips.

Du som konsultköpare möter med största sannolikhet fler kravställningar från konsulter än tidigare. Om det tidigare handlade främst om vad man arbetar med, är frågan vem man arbetar för mycket viktigare idag. För att hitta och attrahera rätt konsulter måste du spela med på konsulternas villkor och bygga upp en tilltalande profil som uppdragsgivare. Är du attraktiv som uppdragsgivare kan du inte bara hitta rätt konsulter utan ibland även få dem till en lägre timpenning.

Guide: Behöver du resursförstärkning?  Så fungerar det att anlita en konsultförmedlare Hämta guiden!

Enkla medel du som konsultköpare kan ta till för att hitta rätt konsulter

  • Bjud in konsulter till event som jul- och sommarfester tillsammans med alla andra anställda. Det är ingen större kostnad för företaget medan konsulterna får en ökad känsla av samhörighet och att de är betydelsefulla för företaget. 
  • Centralt belägna kontor är lockande för många, om inte annat kanske kontorsmiljön kan ses över för att förbättrad arbetsmiljö för såväl anställda som konsulter.
  • Idag är frågor som hållbarhet extremt viktiga för många. Hur arbetar företaget med hållbarhet? Att ta itu med företagets hållbarhetsarbete kan visa sig bli inte bara ett klimatmedvetet val utan även något som gör er mer attraktiva för fler talanger. 

Var mer flexibel – och nå fler potentiella konsulter

Förutom att försöka bli en mer attraktiv uppdragsgivare, öppna också upp ögonen för att tillgängliggöra dig på marknaden. Bara för att du tagit beslutet att ta in fler konsulter, finns det en risk att du går miste om många kandidater om du inte anammar en viss flexibilitet. Du har då möjlighet att nå en helt annan skara potentiella kandidater.

Försök vara flexibel gällande följande 3 punkter:

1. Språk 

Givetvis kan det vara skönt om alla inom verksamheten pratar samma språk – men är det verkligen en så pass viktig förutsättning att du ska exkludera möjliga topptalanger?

2. Arbetsplats och arbetstid

På vissa företag är det en förutsättning att man arbetar samma arbetstider varje dag. Men om det inte är ett direkt krav, se över om du inte kan låta konsulterna jobba remote och på andra platser än kontoret. Det behöver inte vara fem dagar i veckan, men en ökad flexibilitet gällande arbetsplats och arbetstider är ofta uppskattat. 

Om du hittat talanger du gärna vill behålla inom företaget, se även över om det går att möta eventuella önskemål om arbetstid. Är det någon som önskar arbeta lite mindre kan du vara tillmötesgående och erbjuda en chans att arbeta 75 procent istället – om det passar för rollen ifråga.

3. Karriärmöjligheter

Du bör samtidigt skapa en karriärväg för konsulterna, och få dem att känna att de inte kommer att missa karriärmöjligheter om de arbetar från någon annan plats än kontoret. Har du hittat rätt konsulter som funkar bra bör du erbjuda dem vidare möjligheter i företaget för att få dem att vilja stanna kvar. Möjliggör för dem att kunna vidareutvecklas. Du skulle exempelvis kunna erbjuda en teamleaderroll till en konsult som visat framfötterna.