Full koll på AI!

By Jenny Musial, 4. maj 2020

2 MIN READ

Alla berörs av AI. Inget företag kan stå utanför. Men det handlar inte i första hand om teknik. Framgångsrik AI kräver framförallt stor förståelse för affären och för teknikens möjligheter. 

Vad är AI?
Artificiell intelligens går ut på att ge intelligens till datorsystem. Maskininlärning är det område inom AI som
står för nästan alla framsteg som skett på senare år och som gjort att AI nu är på allas läppar. Maskininlärning används
för att få system att lära sig från data.

Marcus Weiland på Savantic är konsulten som hjälper företag
av alla storlekar och i alla branscher, att förstå vad artificiell
intelligens (AI) är, och hur de kan agera för att ta den till sig. 

Ework frågade Weiland på vilka sätt AI är intressant
för ett företag? Weiland menar att AI har möjlighet att hitta samband i data som är svåra att hitta för människor. AI kan också tolka exempelvis bilder, ljud och naturlig
text, så kallade ostrukturerade data.

— Det ger företag möjligheter att förstå kunderna mer, kommunicera med sina kunder på ett effektivare
sätt, göra automatiserade tjänster mer personligt anpassade för varje användare och öka sin försäljning genom
anpassning av erbjudanden.

Vidare menar Weiland att AI också används för att optimera
resursanvändning för att minska kostnader eller ledtider.
Hur företag bör arbeta för att nå potentialen med teknologin handlar egentligen om att i ett första steg är att börja bygga erfarenheter kring AI och då är ett bra sätt att genomföra något första projekt. Det är viktigt att projektet är affärsdrivet så att det inte bara blir en fråga för tekniker.  

VIKTIGA KONSULTKOMPETENSER FÖR ATT GREPPA AI
 Förståelse för vad data är från riktiga värden. Den kunskapen kommer nästan bara med erfarenhet.
 Kunskaper om att välja rätt algoritmer, visualisera data, fatta rätt beslut och förstå statistik är också viktigt.
 Sätta upp datapipelines, automatisera datainsamling och träning av AI.
 Förmåga att stötta ledningen. För att lyckas utveckla AI krävs tvärfunktionella team och då blir de mjuka faktorerna viktiga, som kommunikation och ledarskap.

Weiland menar att det krävs rätt kunskap och kompetens för att greppa AI. Generellt sett är det oerhört svårt att
hitta kompetens inom AI. Området är nytt och efterfrågan är större än utbudet. Weiland menar att en stor del av problematiken är också att företagsledningarna saknar erfarenhet av strategiarbete kring AI. Vidare framkommer det även att förståelsen för affärsmässiga konsekvenser är låg. För att möta dessa utmaningar menar Weiland att det är bra att börja med utbildning, både brett så att alla får en grund, och djupt för de viktigaste funktionerna.

Affärsutvecklare är den grupp som har störst behov av att öka sin kompetens för det är roller som man sällan väljer
att ta in på konsultbasis.