Experter på att förmedla kompetens

By Jenny Musial, 4. maj 2020

2 MIN READ

Ework är specialister på att snabbt hitta rätt konsult för varje uppdrag – och rätt lösning på konsultbehovet för varje uppdragsgivare. Vi agerar inköpsavdelning av konsulttjänster, hanterar konsulter utan ramavtal, tillsätter enskilda konsulter och levererar system för konsulthantering. Och vi följer med våra kunder till nya geografiska områden.

Till våra främsta styrkor hör vårt oberoende och att vi inte har några anställda konsulter. Det innebär att vi kan välja fritt i vårt enorma nätverk och matcha person mot projekt baserat på en kombination av kunskap, färdigheter, förmåga och
motivation. Och vi sätter samtidigt branschstandard för pris och kvalitet.

Det här erbjuder Ework:

COMPETENCE SUPPLY
Matchningen är nyckeln till att hitta rätt kompetens till rätt pris till varje uppdrag. När våra kunders behov av konsulter växer kan vi erbjuda en helhetslösning för konsulter som
arbetar utan ramavtal. På så sätt kan vi ta ett totalansvar för att hantera alla konsulter vid sidan av de leverantörer som har sina egna ramavtal.

• SUPPLY
• PRIME VENDOR
• MASTER VENDOR

PLATFORM SERVICES
Våra plattformserbjudanden möter framtidens konsultmarknad med fokus på områden så som skalbarhet,
mobilitet och artificiell intelligens. De riktar sig till flera av konsultmarknadens aktörer och innefattar allt från
inköpssystem för konsulter (VMS) till en marknadsplats för konsultuppdrag och en prisjämförelsetjänst för egenanställningar. Var för sig skapar de betydande mervärden för sina respektive målgrupper och tillsammans skapar de ett unikt nätverk av sammanlänkade enheter där
helheten blir större än de enskilda komponenterna.


• VERAMA – Plattformar riktade till
konsultmarknadens aktörer.
• FLEXAGO – En jämförelsetjänst för
egenanställningar.

PROCUREMENT SERVICES
Vi fungerar som en inköpsenhet för hela, eller delar av, våra kunders konsultbehov. Våra engagerade on-site team stöttar våra kunder med allt från strategi till operativa arbetsuppgifter. Detta leder till att våra kunder får kontroll över sin totalkostnad. Det ger också transparens och en effektiv konsulthanteringsprocess.


• MSP (Managed Service Provider)
• CONTINGENT WORKFORCE
• SOW (Statement of Work) and ADVISORY SERVICES

För mer frågor kontakta Pernilla Nilsson, Sales and Marketing Director pernilla.nilsson@eworkgroup.com