Eworks egna IT-gurus

By Jenny Musial, 4. maj 2020

2 MIN READ

Det började som ett test på kvalitet och förmåga. Utfallet imponerade och i dag, ett par år senare, har E-labs – Eworks IT-utvecklingscenter i Warszawa – ansvar för att utveckla bolagets interna, men även externa IT-lösningar.

Det nya systemet lanserades under 2019. ”Men vi är inte klara i och med det. Vi kommer att fortsätta utveckla kundapplikationen för att addera fler funktioner – och samtidigt vässa våra interna system för att hjälpa konsulterna att bli ännu mer effektiva”, säger Wojciech Oleksy, Managing Director på E-labs.

Polen är landet där det finaste man kan bli är ingenjör.

Där antalet tekniska universitet av hög, internationell standard är många, liksom antalet högskolestudenter. Faktum är att Polen har en av de mest välutbildade befolkningarna inom EU. Men polackerna är inte bara välutbildade — de är också måna om sin personliga frihet, vilket innebär att det
är hög status att vara konsult. Det här är också en viktig anledning till varför Ework har valt att placera sitt centrum för IT-utveckling i Warszawa, där ett antal av landets skarpa
IT-hjärnor nu har samlats inom E-labs.

Med i teamet finns också skickliga ITutvecklare i både Sverige och Bosnien. Arbetet leds av Wojciech Oleksy.


Redan från början, när vi bara
var fem stycken, har vi fokuserat på
att utforska hur Ework med hjälp
av nya tankesätt och ny teknik kan
vässa erbjudandet. Vi fick gehör för
våra idéer och sedan dess har vi vuxit
kontinuerligt. Parallellt med det nya
interna systemet har vi arbetat med
att utveckla en kundapplikation där
kunderna själva ska kunna välja och
tillsätta konsulter*.

Det övergripande målet för allt forsknings- och utvecklingsarbete är att ta fram system som effektiviserar
arbetet och frigör tid — både för Eworks
kunder och konsulter, menar Wojciech Oleksy.