Ework satsar på AI

By Jenny Musial, 4. maj 2020

2 MIN READ

Mia Anderberg arbetar på Ework med Executive Sales
& Business Relations. Mia har arbetat
sedan 2004 på Ework som konsult- och säljchef, KAM
och projektledare. Hon älskar dialogen med kunder
och konsulter i samtidens digitaliseringsutmaning. 

Samtidigt som AI är något som berör alla företag oavsett bransch råder det en brist på kompetens inom området i Sverige. Detta berättar Mia som för tillfället arbetar med att
utveckla AI-kunskapen inom Ework. 

I en intervju med Mia berättade hon om de olika branscherna som arbetar med AI och vilka roller som är mest efterfrågade. 

— Vi har AI-förfrågningar i flera branscher så som energi, finans, offentlig förvaltning, spel, handel, fordonsindustri och hälsa. Vi tror att behovet kommer att öka i alla
branscher på sikt.

Vidare svarade Mia på frågon om det är svårt att hitta experter inom området,

— Ework har lång erfarenhet av att hitta spetskompetenser. Om kunden behöver väldigt erfarna konsulter letar vi även utanför Sverige och Norden och vi har byggt upp ett stort globalt nätverk under 2019. Genom dialog med nya och tidigare leverantörer, som Savantic, vidareutvecklar vi vårt
nätverk kontinuerligt.

Med avseende till rollerna som efterfrågas mest, förklarade Mia att Eworks kunder generellt arbetar med att leverera: data scientists, machine learning (ML)-utvecklare, software engineers, data engineers, AI architects samt konsulter inom internet of things (IoT) och robotics.

För mer frågor till Mia, kontakta henne på mia.anderberg@eworkgroup.com