Ework presenterar: Workstyles

By Anna Gunlycke, 10. okt 2019

4 MIN READ

Ett CV kan säga mycket om en persons utbildning, arbetslivserfarenhet och färdigheter. På Ework anser vi att det inte räcker att enbart fokusera på dessa hårda värden vid konsulttillsättning – utan att mjuka värden, soft skills, också är enormt viktigt. För att göra detta använder vi oss av Workstyles. Här berättar vi mer om hur vi arbetar med det som ett verktyg för att få en tydligare bild av en kandidats förmågor.

Workstyles historia


Workstyles är inte framtaget av Ework, utan är ett sedan länge etablerat verktyg som först användes av det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet. Därefter har Workstyles utvecklats och förfinats av forskare, myndigheter och företag under flera decennier runt om i världen. Sedan 1990-talet används verktyget globalt som grund för organisationspsykologi. 

Grunden för Workstyles är databasen O*NET där en enorm mängd data om arbetspsykologi finns samlad i form av forskning, intervjuer och undersökningar. Databasen används av HR, personal och forskare över hela världen för personalutveckling. I databasen finns 17 så kallade Workstyles som är detaljerade beskrivningar av vilka soft skills som krävs för att lyckas i olika typer av arbetsroller – såsom analytiskt tänkande, ledarskap och empati. Workstyles är alltså en modell för att uppskatta hur en individ beter sig och passar in på en arbetsplats. 

Ett verktyg för att bedöma en individs personliga workstyle

De 17 framtagna Workstyles-profilerna täcker tillsammans ungefär 1 000 olika jobbprofiler. En Javautvecklare kan exempelvis behöva arbeta i en roll där en del av arbetsuppgifterna inkluderar att hålla presentationer internt – detta går därmed utanför den vanliga standardprofilen. I dessa fall justerar man den eftersökta profilen efter arbetsplatsens förutsättningar. Varje roll tilldelas sedan de sex förmågor som anses vara viktigast för att man ska lyckas i sitt uppdrag. De graderas också från 1-6 beroende på hur stor vikt man lägger vid just det beteendet eller förmågan.

Det är viktigt att komma ihåg att Workstyles inte är till för att bedöma kompetens – utan det är en modell som hjälper dig utvärdera en individs potential överlag. Det ger en bredare bild av en persons förmågor och vad som driver denne. Workstyles är därför ett bra verktyg att kombinera med ett CV för att skapa en bättre bild av kandidaten, och på så sätt komma fram till vilket företag hen hade passat bäst på.

5 snabba om Workstyles

  • Verktyget finns tillgängligt både för individer och företag, och genom att matcha med hjälp av Workstyles ökar vi chanserna att konsulter trivs och utvecklas i sina uppdrag.
  • Workstyles är ett ramverk för att förutsäga arbetsprestation.
  • Verktyget fokuserar på arbetslivet och går alltså inte in på hur en kandidat är som vän eller partner.
  • Workstyles är ett lämpligt ramverk för konsultmarknaden genom dess fokus på arbetssituationer.
  • Om man enbart ser till en kandidats erfarenhet och utbildning med ett CV som underlag, så generar man en en prediktion på cirka 30 %. Använder man istället Workstyles får man en prediktion på ungefär 70 %.

Så använder vi Workstyles på Ework

Ework har ett bibliotek med färdiga mallar för olika roller som även går att anpassa efter användarens behov. Baserat på kraven i uppdragsförfrågan följer sedan Ework en arbetsprocess och använder olika verktyg för att utvärdera rätt förmågor hos potentiella kandidater. Konsulternas förmågor översätts sedan till värden som mäts mot kraven i uppdragsförfrågan. Vi använder oss främst av arbetspsykologiska tester, men även strukturerade intervjuer med konsulten ifråga.

Workstyles lyfter fram de behov, krav, och önskemål som finns mellan raderna vid uppdragsförfrågan – och genom detta kan vi på Ework skapa matchningar och förutsättningar för långsiktiga arbetsrelationer. Workstyles är ett verktyg för framtiden – kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar med det!