Ework lanserar ny konsultplattform - Supplier Portal!

By Jenny Musial, 19. apr 2020

6 MIN READ

Ework har haft en enorm tillväxt som bolag under många år och med tiden har Eworks affär därmed utvecklats. Vi tog en kaffe med Hampus Norén, som är processledare inom network development, som förklarade att plattformsbytet inte bara grundar sig i att göra det enklare för att registrera sig utan även för att ytterligare kvalitetssäkra matchningsprocessen mellan kunder och konsulter dvs. att se till att en konsult kommer trivas och prestera på ett specifikt uppdrag.

Ework har haft en enorm tillväxt som bolag under många år och med tiden har Eworks affär därmed utvecklats. Vi tog en kaffe med Hampus Norén, som är processledare inom network development, som förklarade att plattformsbytet inte bara grundar sig i att göra det enklare för att registrera sig utan även för att ytterligare kvalitetssäkra matchningsprocessen mellan kunder och konsulter dvs. att se till att en konsult kommer trivas och prestera på ett specifikt uppdrag.

Eworks matchningsprocess inkluderar numera soft skills

Från 27 april 2020 kommer alla uppdrag  att finnas i supplier portal istället för MyEwork. En stor fördel med den Eworks nya Supplier Portal är att konsultprofilerna utvecklats till att även inkludera soft skills, eller Workstyles som Ework kallar det.

På samma sätt som konsulter vill göra ett bra jobb på sina uppdrag, vill företagen kunna utnyttja konsultens fulla potential för att skapa så mycket värde som möjligt. Det är i regel inte vilka skolor eller arbetsplatser som kandidaten kan stoltsera med som spelar roll. Det mest värdefulla brukar i slutändan vara personens personliga förmågor. Därmed är det de mjuka värdena, så kallade soft skills, som är mest avgörande för om en konsult passar in och trivs på sikt. 

Workstyles är ett verktyg för alla som vill optimera sin rekryteringsprocess. Samtidigt minimerar det risken för diskriminering som kan innebära att man missar intressanta kandidater. Det är vetenskapligt etablerat att en konsults personliga egenskaper har stor inverkan på hur väl den kommer trivas och prestera på ett specifikt uppdrag. Därför är det viktigt för oss att addera den dimensionen på ett strukturerat sätt när vi matchar konsulter mot uppdrag.

För att lägga till Workstyles till sin profil kan man göra två tester direkt i portalen, ett kognitivt test och ett personlighetstest. Dessa är etablerade på marknaden och kan göras gratis hos Ework, just nu. Ework ser att allt fler kunder är mycket intresserade av detta och vissa har även börjat ställa krav på att kandidaterna ska ha genomfört dem. Det här är väldigt intressant för alla parter, dels för kunden vill ha en konsult som kommer leverera ett bra resultat på lång sikt, dels för konsulten vill ha ett uppdrag som man kommer trivas och utvecklas i, samt naturligtvis för Ework som gör effektivare matchningar med högre förutsägbarhet.

”Det är viktigt att framhålla att en matchning inte bara handlar om att hitta rätt konsult till uppdraget utan lika mycket att hitta rätt uppdrag till konsulten. Därför har vi även inkluderat matchning i portalen som en tjänst för våra konsulter och leverantörer så att man kan se rekommendationer på uppdrag för att snabbt hitta uppdrag som är passande” – Hampus Norén

Från den 27 april 2020 finns alla uppdrag i Supplier portal

I frågan om vad det kommer att vara för skillnad mellan den gamla portalen och den nya synliggörs detta framförallt i supplier portals nya kontostruktur där bolaget får en egen entitet och blir ett nav som användare kan knyta sig till. Är det flera personer som jobbar i bolaget har nu varje användare ett personligt användarkonto som knyts till bolaget och de kan samarbeta kring profiler osv. När en ny kollega börjar eller slutar så kopplar man enkelt av eller på den användaren. En annan nyhet är att konsultprofilerna som bolaget skapar knyts dels till bolaget men även att konsulten får en inbjudan att registrera ett användarkonto för att själva kunna uppdatera och följa sin profil.

I och med att det nu finns en bolagsentitet så kan man också få en bra översikt över alla konsulter som man har i Supplier Portal och vilka ansökningar som man har aktiva osv. Man kan söka bland sina profiler för att hitta en specifik konsult, dels på namn men även genom att söka på kompetens eller plats. Motsvarande för ansökningar, där man kan filtrera ut de man själv är ansvarig för eller söka ut de som ens kollegor har gjort.

Enklare registrering, filterinställningar och notifieringar

När man skapar sin konsultprofil vill Ework underlätta så mycket som möjligt för användaren och har därför satsat på att inkludera ett CV-analysverktyg som kan tolka information från en CV-fil och föreslå information till profilen. Funktionen baseras på AI-teknik och utvecklas kontinuerligt för att hitta mer och bättre information.

”En designprincip som vi har när vi utvecklar den nya leverantörsportalen är att den ska vara snabb och enkel att använda, inte minst ska det gå fort att registrera sig och komma igång. Därför har vi försökt minimera registreringsformuläret så mycket som möjligt samt gjort det möjligt för användarna att registrera sig och logga in genom sitt LinkedIn- eller Google-konto.” - Hampus Noren  

Ework har en stor volym av uppdrag inom olika roller och platser. För att vårt nätverk enkelt ska kunna följa utbudet har vi skapat möjligheter att filtrera uppdragslistan på flera olika parametrar och även gjort det möjligt att spara dessa för att enkelt kunna applicera dem igen nästa gång. När man sparar ett filter kan man också välja att få email-notifieringar när det läggs till nya uppdrag så att man inte missar nåt.

Varför kan vi inte migrera kontona?

Av flera skäl har inte detta varit möjligt. Dels så har Ework en ny kontostruktur där både konsultchefer och konsulter har egna användarkonton, samt att bolagen får en egen entitet. Då strukturen i MyEwork skiljer sig åt väsentligt, är det oerhört svårt att mappa data till den nya strukturen. Väldigt många leverantörer har också använt generella epost-adresser på gamla kontot för att kunna dela det mellan sina kollegor och nu går Ework i en annan riktning.

Fördelar med Eworks nya Supplier portal?

  • Enklare registrering
  • Bättre matchning – Vi ser till att rätt konsult får rätt uppdrag
  • Bättre filterinställningar och notiser
  • Ny kontostruktur som ger en bättre översikt

För mer frågor kontakta Hampus Norén, processledare inom network development på hampus.noren@eworkgroup.com