"FoW", #GIG, VMS, systemsolution

Ework ger bra tips för att intervjua över länk!

Våra bästa tips för dig som intervjuar över videolänk

Våra kunder genomför över 14.400 intervjuer varje år. Här har vi samlat våra bästa tips med fokus på videointervju.

Fördelar och nackdelar

Det finns flera fördelar med att använda sig av videointervjuer. Båda parter sparar tid, det finns inga geografiska hinder att ses, det är mer personligt än en telefonintervju och inte minst i dessa tider undviks risken för smittspridning.

Det är dock bra att vara medveten om de nackdelar som finns. Det kan vara svårare att få en uppfattning om personlighet, mer utmanande att få ögonkontakt och det finns risk för att båda pratar samtidigt på grund av en viss fördröjning.

För att få ut mesta möjliga av intervjun se till att vara väl förberedd och ta del av våra tips nedan.

Planera inför videointervjun

 • Tänk på hur lång tid du tror att intervjun kommer att ta - behövs det en timme eller räcker det kanske med 30-45 minuter?
 • Om ni är flera som intervjuar - var tydlig i inbjudan med vilka som kommer att vara med på mötet och vilka roller ni har.
 • Var i tid – starta upp 10 minuter innan så att du är förberedd när mötet börjar.
 • Välj plats med omsorg
  • En neutral bakgrund är att föredra. Välj om du kan t ex oskarp bakgrund via teknikinställning
  • Sitt så ostört som möjligt
  • Se till att du har ett bra ljus så ditt ansikte syns, testa innan. Undvik motljus då ditt ansikte lätt kan bli mörkt
 • Teknik
  • Kontrollera att du har en bra nätverksuppkoppling
  • Kameran bör vara i ögonhöjd, lägg t ex böcker under din laptop om det behövs eller höj din stol om kameran sitter högt
  • Testa så du har bra ljud, använd gärna hörlurar
  • Se till att datorn är ansluten till strömkabeln eller att batteriet är tillräckligt laddat
  • Stäng av mobil och mail för att förhindra distraktion
  • Minska videofönstret så du kan föra anteckningar parallellt
 • Förberedelser
  • Förbered dina intervjufrågor väl och fundera på målet med just den här intervjun. Ha frågorna tillgängliga via ett parallellt fönster till videofönstret
  • Se till att ha telefonnummer till den du ska intervjua ifall tekniken skulle fallera
  • Förbered ditt digitala handslag, det vill säga det småprat du inleder med när mötet startas. Syftet är att få en bra avslappnad start för att öka möjligheten till en givande intervju.
 • Tips!
  • Se till att avsätta extra tid efter intervjun ifall ni drar ut på tiden
  • Överväg att spela in intervjun. Tänk i så fall på att be om ett godkännande innan du startar

Under intervjun

 • Inled med ditt digitala handslag, inledande småprat, för att skapa så bra förutsättningar för intervjun som möjligt
 • Var beredd på eventuella fördröjningar när ni samtalar - ta det lugnt
 • Tänk på att vara närvarande och att hålla ögonkontakt
 • Ställ frågorna tydligt
 • När intervjun är genomförd, informera om vad nästa steg i processen är
 • Avsluta med att runda av, summera intervjun och öppna upp för eventuella frågor
 • Glöm inte att både stänga av kameran och ”lägga på” samtalet

Vi hoppas att våra tips kan bidra till ännu bättre digitala möten. Lycka till med din nästa videointervju!

Vill du veta mer?

Kontakta oss på sales@eworkgroup.com

 

Dela inlägget