Digital satsning ger stark plattform för tillväxt

By Jenny Musial, 4. maj 2020

4 MIN READ

Större uppdrag. Nöjdare konsulter. Bättre matchning. Och framförallt en framtidssäkring av verksamheten. De här var några av målen vi satte upp när vi för några år sedan fattade beslut om omfattande investeringar i en ny, digital plattform.

Systemen skulle erbjuda kunder ett helt nytt sätt att hantera konsultinköp, göra livet lättare för våra konsulter och samtidigt effektivisera våra interna processer. Med facit i hand har utvecklingen tagit både längre tid och kostat mer än vad vi hade räknat med. Men nu har lansering inletts – och vi börjar redan se de positiva effekterna av satsningen. Vi fortsätter att förstärka vår marknadsposition med nya affärer. Vi vinner flera nya och intressanta ramavtal. Och vi fortsätter att höja andelen vunna affärer, vår så kallade hit rate. I allt detta har digitaliseringen spelat en viktig roll.

För fem år sedan började vi tala om gig-ekonomin, hur den skulle påverka arbetsmarknaden och vilken potential det skulle skapa för oss i förverkligandet av vårt mål att bli ledande i norra Europa på att förmedla konsulttjänster. Då hade vi bara sett början av effekterna på arbetsmarknaden av den 4:e industriella revolutionen och det systemskifte som äger rum i takt med att industri och samhälle stöps om med hjälp av teknikutvecklingen. Nu kan vi konstatera att vi inte bara har tagit tillvara på potentialen – vi har drivit på utvecklingen genom att lyssna på våra kunder och konsulter och med örat mot framtiden kontinuerligt utforskat nya möjligheter att öka nyttan för båda grupperna.

Under de senaste sex åren har bolaget vuxit kraftigt – från en omsättning på knappt 4 miljarder kronor till att under 2019 nå 12,6 miljarder kronor, det vill säga en tredubbling. Men i enlighet med vår kultur att tänka utanför ramarna och att alltid blicka framåt, insåg vi redan 2015 att det var nödvändigt även för Ework att genomgå en omvälvande digital transformation för att kunna fortsätta vara attraktiva för både kunder och konsulter i framtiden. Digitalisering tar konsultmatchning till ny nivå Den satsning vi då beslöt att genomföra baserades på tanken att kombinera all vår kunskap om konsultmarknaden i kombination med de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder. Syftet var att bli ännu bättre på att snabbt identifiera den bästa konsulten för ett visst uppdrag genom att utveckla ett system med ökad sökvidd, snabbhet och funktionalitet. Resultatet är vår nya, revolutionerande konsultportal.

DET FRÄMSTA SÄTTET ATT SKAPA VÄRDE FÖR VÅRA KUNDER ÄR ATT LEVERERA EXAKT DEN KOMPETENS DE BEHÖVER, NÄR, DÄR OCH PÅ DET SÄTT DEN BEHÖVS. -ZORAN COVIC

Lanseringen av portalen innebär att konsulter på ett enklare sätt kan ta del av de uppdrag som bäst passar dem. Dessutom får de tillgång till mertjänster som underlättar administrationen, till exempel en internetbaserad banktjänst. Under första kvartalet 2020 lanseras portalen i Polen och Finland – och under andra kvartalet 2020 i Sverige och Norge. Parallellt har vi utvecklat ett inköpssystem, VMS (Vendor Management System), som möjliggör kundernas utveckling av processer för konsulthantering. Det nylanserade systemet har rönt stor uppmärksamhet på marknaden och redan lett till ett tiotal nya kontrakt samt nya, intressanta uppdrag och kunder för Ework.

Till dessa hör bredbandsleverantören IP Only, som vi levererar både den digitala plattformen och konsulter till. Samtidigt har vi utvecklat och effektiviserat våra interna administrativa flöden. Även här har arbetet nu i stora drag slutförts. Systemen som är på väg att implementeras på alla Eworks kontor och det nya sättet att arbeta har resulterat i att vi redan ser en högre hitrate, det vill säga högre andel genomförda affärer per förfrågan. Det främsta sättet att skapa värde för våra kunder är att leverera exakt den kompetens de behöver, när, där och på det sätt den behövs.

För mer frågor kontakta Pernilla Nilsson, Sales and Marketing Director pernilla.nilsson@eworkgroup.com