Därför är en konsultförmedlare en tillgång – inte en gatekeeper

By Ewelina Wallin, 17. dec 2018

4 MIN READ

Har du jobbat med samma kunder och projekt i flera år nu? Känns det som att du har fastnat i gamla hjulspår, och inte kommer vidare? Då är det läge att tänka om, för att kunna nå nya resultat. Här berättar vi varför en konsultförmedlare kan vara vägen dit!

Du som någon gång arbetat på ett konsultbolag vet att det är vanligt med mellanhänder i avtal mellan dig och kunden. I flera fall är det prisdiskussionen som är den avgörande faktorn till att många väljer att etablera direktkontakt med en uppdragsgivare. Att få skäligt betalt för sitt arbete är ofta något av det viktigaste för dig som driver egen konsultfirma – och ingen vill riskera att förlora stora delar till en mellanhand utan relevant funktion. Uppfattningen att även konsultförmedlare är samma typ av flaskhals i relation till kunderna har också länge varit rådande inom branschen, av samma orsak.

Marknaden kräver samarbete mellan konsulter och förmedlare

Begränsningarna påverkar såväl konsultbolag som förmedlare och den enskilda individen. Marknadspriserna är ett resultat av konkurrerande kunder och uppdragsgivare sedan en lång tid – vilket av naturliga skäl har skalat ner slutpriset ut till dig som konsult. Detta är en utveckling av marknaden som idag kräver ett bättre samarbete mellan konsulter och konsultförmedlare för att möta kundernas behov, utan att göra avkall på kvalitet och värde.

En värdefull förmedlare mellan dig och kunden

För dig som konsult med egen firma är en konsultförmedlare i första hand en tillgång, snarare än en gatekeeper. Istället för att vara en onödig mellanhand har konsultförmedlaren numera rollen som en helt oumbärlig ingång till kunden, med många fördelar.

Att driva eget företag innefattar att vara sin egen chef, säljare och marknadsförare på samma gång. När du är uppbokad på projekt på heltid finns det sällan tid och energi kvar att samtidigt nätverka och jaga kommande uppdrag. Att göra ett bra jobb här och nu är helt enkelt prioriterat framför att leta nya kunder. Det är en av orsakerna till att många blir fast hos samma uppdragsgivare längre än önskat, då de inte hinner skapa relationer med andra i branschen under tiden. Det är heller inte bara brist på tid som kan ställa till det i jakt på nya uppdrag; du måste också ha kunskapen kring hur du når ut till rätt kontakter i nya branscher.

Här är en konsultförmedlare en ovärderlig resurs som underlättar mötet mellan dig och kunden – från att hitta uppdrag till att teckna avtal. Förmedlaren har ofta även information om uppdrag som komma skall, och en insikt i vilka kunder och branscher som är aktuella utifrån dina villkor och önskemål. Här finns alltså potentialen att få helt nya uppdrag som du skulle ha svårt att upptäcka på egen hand.

Många valmöjligheter och stort utbud av projekt

När du är ansluten till en konsultförmedlare får du dessutom automatiskt tillgång till en rad olika valmöjligheter inom olika branscher, olika typer av projekt och en större bredd på rollerna. I och med detta får du ännu bättre möjlighet att styra över din egen tid, att vara lite kräsen och att välja det som passar dig bäst för stunden.

Konsultförmedlaren har själva ett mycket gott samarbete med respektive kund vilket underlättar för dig ytterligare. Du slipper hantera en eventuell svår dialog med kunden om någonting skulle strula med avtalet eller betalningen, exempelvis. När du är ansluten till en konsultförmedlare blir du mer fri att styra din egen arbetstid och fritid – på riktigt!