CV

Anpassa ditt CV till drömuppdraget i 5 enkla steg

books-break-coffee-927451-192725-edited

Även om du inte har så lång erfarenhet av konsultlivet så är det viktigt att ha ett CV som du alltid kan falla tillbaka på – och som representerar dig på allra bästa sätt. Inte minst när det där drömuppdraget äntligen dyker upp! Här är fem tips på hur du får till ett konkurrenskraftigt CV!

Bygg upp ett grund-CV

Att ha en bra grund att stå på är en nödvändig utgångspunkt när du ska anpassa ditt CV till drömuppdraget. Ladda ner en mall du trivs med och bygg upp ett “grund-CV” där du samlar alla dina tidigare uppdrag, anställningar, erfarenheter, kompetenser och andra relevanta egenskaper som representerar dig. Se till att ha kronologisk ordning och samma struktur genom hela CV:t – och undvik luckor i historiken (det blir bara jobbigt att förklara sen).

Skala av och utgå från kundförfrågan

Utifrån ditt grund-CV kan du sedan anpassa dina ansökningar efter varje kundförfrågan – genom att framhäva, ta bort eller lägga till vissa delar som är relevanta för just det uppdraget. Skicka aldrig in ditt CV bara som det är! Att utgå bara från dig själv kan gör att du missar relevant information i förfrågan som kommer att vara avgörande för att få uppdraget. Samtidigt kommer ett allt för omfattande CV göra att den som läser har ännu svårare att utröna varför du är bäst för det utvalda uppdraget. Har du otur kan du vara uträknad direkt – bara på grund av antalet sidor!

Belys saker som matchar uppdraget

Att utgå från kundförfrågan handlar framförallt om att du ska framhäva de saker som du ser matchar med uppdraget – och samtidigt utesluta det som inte har betydelse! Lyft erfarenheter du har från den specifika branschen eller från liknande projekt. Konkretisera dina särskilda kunskaper inom området, och beskriv närmare hur och i vilka situationer du visat prov på de egenskaper som efterfrågas. Lusläs uppdragsbeskrivningen och var inte rädd för att skriva någon extra rad om ett tidigare uppdrag du verkligen tror har betydelse!

Var noga med nyckelord

För att verkligen nå fram med ditt CV till alla som läser är det av yttersta vikt att du även sökordsoptimerar det. Finns det krav på “emobilityprocesser” i uppdragsförfrågan – ska du skriva ut det ordagrant även i ansökan (om du har erfarenhet från det såklart!). Utgå aldrig från att folk förstår vad du menar, utan matcha nyckelorden i annonsen i ditt eget CV. Tänk på att du ska nå genom många lager – en person som inte jobbar inom ditt område känner troligtvis inte till lika många synonymer som du!

Uppdatera vid varje förändring

För att se till att ditt CV är i prima skick inför de uppdrag du är sugen på att söka är det också bra att ha för vana att uppdatera det i takt med varje ny förändring i ditt arbetsliv. Har du gått en onlinekurs? Skaffat ett certifikat? Bytt arbetsuppgifter mitt under ett projekt, eller plötsligt fått personalansvar? Skriv in det i CV:t direkt – annars kanske du glömmer bort att göra det framöver. På det sättet har du alltid färsk information om dig själv, färdigt att plocka ut och klistra in i varje anpassat CV framöver.

Fokusera på värdet och vässa ditt allra viktigaste verktyg som konsult  Så anpassar du ditt CV – och vinner drömuppdraget! Hämta guiden!