workstyles, soft skills

Därför pratar alla om soft skills 2019

workplace-1245776

Future of Work (FoW) har sedan 2017 varit ett hett samtalsämne där man världen över debatterar vilken inverkan automationsteknik kommer att ha på arbetsgivare och arbetstagare. Ework vet vad FoW innebär och har lång erfarenhet och kunskap inom megatrender och omvärldsspaning. En viktig del av FoW är arbetstagares soft skills, det vill säga en persons mjuka värden. På Ework vet vi hur du kan ta tillvara på dessa och på så sätt få medarbetare som fortsätter vara värdefulla på arbetsplatsen. 

Vad som på riktigt särskiljer en människa från AI är helt enkelt att människan är en varelse av kött och blod med känslor. Mänskliga kvaliteter som intuition och empati kommer att bli allt viktigare i framtiden – precis som så kallade soft skills (mjuka värden) och vår förmåga till analytiskt tänkande. 

Soft skills är de personliga egenskaper och den kommunikativa förmåga en människa har, vilket är en förutsättning för att göra ett bra jobb på arbetsplatsen. De handlar till exempel om hur man samarbetar med andra, fattar beslut och tänker kreativt.

5 soft skills företag bör ta itu med 2019

Soft skills är ett hett samtalsämne runt om i världen just nu. Det amerikanska företaget Udemy är en av världens största utbildningsplattformar online. Företaget sammanställer årligen listor med de 10 soft skills de anser vara viktigast, baserat på analyser de gjort av de snabbast växande färdigheterna hos över 30 miljoner människor och tusentals företag. Dessa fem låg högst upp på deras lista i år. Du hittar hela listan här.

1 Konflikthantering

Företaget CPP Global undersökte konflikter på arbetsplatser i nio olika länder i Europa och Amerika för att ta reda på hur lång tid de anställda lade på konflikthantering varje vecka. Resultatet visade ett genomsnitt på hela 2,1 timmar per vecka. 

2 Tidsplanering

De flesta företag skulle tjäna på att förbättra sättet de strukturerar upp och nyttjar sin tid. 

Enligt Udemys 2018 Employee Experience Report sa 50% av de tillfrågade att de skulle kunna planera sin tid på ett bättre sätt. 

3 Stresshantering

En långvarig hög stressnivå på jobbet är direkt kopplat till anställdas utbrändhet – något som kostar företag enorma summor varje år. Att kunna hantera stress väl blir därmed en allt viktigare egenskap.

4 Kommunikationsfärdigheter

Att kunna kommunicera på ett tydligt sätt är en av de åtta viktigaste egenskaperna hos en chef, enligt en undersökning som Google gjort.

5 Företagskultur

Företagskulturen är vad som särskiljer ditt företag från andras – och det kan vara en av de främsta anledningarna till varför en kandidat väljer ditt företag framför en konkurrents.

Hur nya uppdrag och andra branscher gör dig ännu mer framgångsrik som konsult  Så drar du maximal nytta av en konsultförmedlare Hämta guiden!

Workstyles – ett gemensamt språk för att definiera soft skills

På Ework arbetar vi med Workstyles, ett verktyg för att bland annat uppskatta hur en kandidat kommer att bete sig – och därmed passa in på en arbetsplats. Vi enas tillsammans med kund och konsult om exempelvis vad ledarskap betyder, och kan på så sätt mer objektivt prata om vad som förväntas när kunden söker en person till en roll som kräver starkt ledarskap. Efter att ha klargjort behovet tar vi sedan fram kandidater lämpade för rollen, det vill säga som bland annat genererar ett starkt resultat för just ledarskap.

Varför har du inte hört talas om Workstyles tidigare?

Du som läser detta undrar kanske varför du inte har hört talas om Workstyles tidigare. För kanske 20 år sedan var verktyg för att mäta Workstyles väldigt dyra – och många kunde inte tänka sig att lägga en större summa pengar för att anlita en konsult för en kort period. Dessutom var det lättare att hitta folk som satt inne med exakt rätt hårda värden (jobbspecifika egenskaper) då. 

Idag har det skett ett enormt skifte i behoven och numera accepterar vi att en kandidats hårda värden kanske inte matchar fullt ut. Därför är det viktigare att hitta en person med rätt soft skills. Det väger alltså tyngre om en kandidat till en viss position har en hög stresstolerans och innovationsförmåga, än att personen gått på en viss prestigefull skola. 

Kontakta oss om du vill veta mer om soft skills och hur vi arbetar med Workstyles!

Dela inlägget