5 saker att titta på när du söker ditt nästa konsultuppdrag

By Annika Blennow, 19. nov 2018

4 MIN READ

Att vara konsult är något helt annat än att vara anställd, inte minst när det handlar om kundens förväntningar! Här är 5 viktiga saker att ta hänsyn till innan du söker nästa konsultuppdrag – för att vara säker på att du tar rätt kliv i din karriär.

1. Vad efterfrågas i kundförfrågan?

Alla som någon gång varit på en jobbintervju vet att det ofta går att “snacka in sig” på ett sätt som du inte kan göra i själva ansökan. Men för konsulter ser det annorlunda ut! Rent krasst kräver kunderna kompetens redan från början, och du får inte alls samma möjlighet till startsträcka i ett uppdrag som nyanställd. Var kritisk mot dig själv när du tittar på annonsen. Har du kompetensen och erfarenheten som efterfrågas? Var dock inte för hård mot dig själv – för i många fall är kraven ofta bara önskvärda, och inte nödvändigtvis skallkrav!

2. Hur ser mitt CV ut?

Att ha ett uppdaterat CV är en förutsättning för att kunna söka nytt uppdrag. Se till att fylla på med information och utvärdera det löpande – och granska CV:t noga innan du skickar iväg det! Be gärna en objektiv part att titta på det och jämföra mot kundförfrågan, för att säkerställa att det du betonar i CV:t faktiskt är relevant för uppdraget!

3. Vad vet jag om kunden?

När du vet vilken kund uppdraget handlar om så är det viktigt (och enkelt!) att ta reda på mer om dem. Du vill ju veta vilka de faktiskt är och vad de gör! Läs nyheter, lyssna in skvaller från branschkollegor och kolla in vilka projekt företaget har på gång just nu. Läs också in dig på lite mer praktisk information som t.ex. företagsstorlek, omsättning, vision och mål – årsredovisningen är en bra källa! Hör även med din kontakt hos konsultförmedlaren, de har mycket kunskap om kundens mer “mjuka” värden, som exempelvis företagskultur, tempo, klädkod, ansvar, samt om de är vana konsultinköpare. Ofta sitter det representanter från konsultförmedlaren direkt hos kunden – så här får du information direkt från källan. Det kan vara av stor betydelse för hur du kommer att trivas på uppdraget!

4. Hur ser villkoren ut?

De flesta kunder har ganska grundläggande villkor i sina avtal, och förutsättningarna skiljer sig oftast inte så mycket. En sak som dock kan påverka dig som konsult är olika betalningstider – vissa kunder kan ha 45 eller 60 dagar istället för 30, exempelvis. Vissa konsultförmedlare har lösningar som gör att du, trots dessa tider, kan få löpande betalt varje månad, t.ex. Eworks tjänst PayExpress. Ta också reda på vad det finns för möjligheter till förlängning, om det är något du värderar högt. Det kan vara bra att vara medveten om att det i många fall inte är aktuellt med omförhandling av arvode vid eventuell förlängning. Då är det viktigt att du som konsult inte sätter ett för lågt pris från början med en förväntan om att det ska höjas med tiden – tumregeln är att du alltid ska känna dig nöjd med ingångsarvodet. Förändras din roll avsevärt är det däremot en självklar orsak till att justera arvodet – detta kommer konsultförmedlaren att kunna hjälpa till med!

5. Hur kan min karriär dra nytta av uppdraget?

Även om konsultförmedlaren är en stor källa till nya kunder och uppdrag så är det en stor fördel för dig att bygga upp ditt nätverk inom alla möjliga branscher. Var öppen för nya möjligheter – även om du börjat din karriär inom bank och försäkring behöver det inte betyda att du måste vara fast där för alltid. När du utvärderar ett uppdrag – känn efter om det är något som kommer att hjälpa dig framåt, och om det samtidigt verkligen är något du tycker om att göra. Karriären behöver den perfekta balansen!