Työelämän muutos – miten pysyä mukana?

people-2557396_1920

Näkyykö työelämän muutos sinun arjessasi? Muutokset vaativat aina sopeutumista, mutta toisaalta ne avaavat myös aivan uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi Ework on syntynyt helpottamaan niiden arkea, jotka ovat ottaneet muutokset vastaan avosylin ja tekevät toimeksiantoja eri yrityksille konsulttina.

Työelämän muutos - mikä on nyt toisin?

Ajallemme tyypillisiä ilmiöitä ovat mm. yrittäjinä toimivat itsensätyöllistäjät, työsuhteiden lyhenevät kestot, osa-aikatyö sekä välitys- ja rekrytointipalvelut. Aiemmat sukupolvet saattoivat olla samassa työpaikassa koko työuransa ajan, kun taas nykyään vakituisia työpaikkoja on tarjolla yhä harvemmin. Kaikki työntekijätkään eivät tahdo sitoutua samaan työnantajaan monen vuoden ajaksi.

Itsensätyöllistäjien ja muiden yksinyrittäjien määrä on kasvanut huimasti 2000-luvulla. Suomen Yrittäjien mukaan vuonna 2018 jopa kaksi kolmasosaa yrittäjistä oli yksinyrittäjiä. Monet itsensätyöllistäjät nauttivat työelämän muutoksen tuomasta vaihtelusta ja vapaudesta sekä mahdollisuudesta monipuolistaa omaa osaamistaan. Onkin tärkeää, että keikkatyöstä pitäville itsensätyöllistäjille tarjotaan järkeviä ratkaisuja toimeksiantojen löytämiseen välitysyritysten kautta.

Yksi suurista muutoksista on se, ettei työ ole enää paikkaan sidottua: etätyön suosio kasvaa kasvamistaan. Palaverin pitäminenkään ei välttämättä tarkoita paikasta toiseen siirtymistä, vaan nykyaikainen kokoustekniikka on yhä useamman ulottuvilla verkkoyhteyksien kautta, eikä se vaadi enää kovinkaan suuria investointeja. Tällaiset muutokset säästävät parhaimmillaan sekä työntekijän että työnantajan aikaa, rahaa ja hermoja. 

Digitalisaatio tuo työtä IT-osaajalle

Digitalisaatio on muuttanut työelämää radikaalisti. Tekoäly ratkaisee yhä monimutkaisempia tehtäviä, joten ihmisen työnkuva muuttuu väistämättä. Moni ammatti on kadonnut kokonaan ja uusia on syntynyt tilalle. Tällä hetkellä esimerkiksi ohjelmisto- ja sovelluskehittäjien sekä IT-alan palvelumuotoilijoiden kysyntä jatkuu hyvänä.

Usein juuri näillä aloilla on tarjolla toimeksiantoja joistakin viikoista vuosiin kestäviin projekteihin. Monet pitävät tätä työelämän muutosta hyvänä: kun pääsee itse valitsemaan työnsä, voi tehdä mielenkiintoisia projekteja monipuolisesti ja varata aikaa sopivasti myös yksityiselämälle.

Työelämän muutoksen helpottajat

Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen koetaan usein ongelmaksi, välitysyritykset tuovat tähän oman ratkaisunsa ja auttavat työn tekijöitä ja tarjoajia löytämään toisensa. Esimerkiksi oma Eworkimme välittää konsultteja IT- ja teknologia-alan tehtäviin.

Välitysyrityksen kautta voit löytää mielekkäitä toimeksiantoja lyhyissä tai jopa useamman vuoden kestävissä projekteissa. Jos sinulla on osaamista välittämillämme aloilla, rekisteröidy sivuillamme! Voit myös selata avoimia toimeksiantoja.

Jaa julkaisu