IT-alan monityöläinen Tarja Raussi

Tänään 8.3 juhlimme kansainvälistä naistenpäivää! Tilastokeskuksen vuoden 2019 työvoimatutkimuksen mukaan 75% teollisuusalan työntekijöistä on miehiä. Joukossamme on kuitenkin monia vahvoja ja ennakkoluuloja rikkovia naisia, jotka työskentelevät miesvaltaisilla aloilla. Seuraavaksi esittelyssä yksi heistä!

Sain kunniakseni haastatella Tarja Raussia, Senior Consultant, Coala Oy. Tarja on yksi Eworkin asiakkailleen välittämistä konsulteista. Juttutuokio sujui mukavasti, kun Tarja jakoi kokemuksensa alalla työskentelystä. Naisen pirteä luonne ja ammattitaito välittyivät nopeasti allekirjoittaneelle. Laajan, 30 vuoden kokemuksen perusteella, Tarjan kertomus itsestään ja työstään oli mielenkiintoista kuunneltavaa.

IT-alan monityöläisellä Tarja Raussilla on yli 30 vuoden kokemus alalta

Pyysin Tarjaa kertomaan hänestä ja työhistoriastaan IT-alalla, joka on edelleen hyvin miesvaltainen. Tarja kertoi aloittaneensa uransa koodarina 30 vuotta sitten. Hän kuvailee itseään IT-alan monityöläiseksi, sillä hänellä on laajasti kokemusta alalta koodarista kouluttamiseen. Koodarin työstä Tarja siirtyi projektiorganisaatioon, jossa hänen työnkuvaansa kuului it-projektien tekemistä sekä niissä toteutettavien järjestelmien määrittelyä erilaisissa projekteissa ja työ oli hyvin monipuolista. Asiakkaita oli useilta eri toimialoilta ja toivotut järjestelmät saattoivat olla lähes minkälaisia tahansa. Tarjan päivittäisen työn sisältö perustui asiakkaan tarpeiden selvittämiseen, eli käytännössä siihen, mitä toivotun järjestelmän tai sovelluksen pitäisi tehdä ja millä tavalla.


Puhuessamme Tarjan koulutustaustasta, hän mainitsi valmistuneensa Datanomiksi ATK-instituutista, jonka hän kertoo toimineen loistavana pohjakouluna uralleen. Tarja huomauttaa ATK-instituutin toimineen sen ajan johtavana kouluttajana alalle. Valmistuttuaan Tarja toimi kymmenisen vuotta ohjelmistotoimistojen leivissä. Tämän jälkeen tie vei Tarjan Tieturille systeemityön kouluttajaksi. Siellä hän koulutti muita omien oppiensa ja alan parhaiden käytäntöjen pohjalta ja kertookin kouluttaneensa tuhansia ihmisiä, sekä Suomessa että ulkomailla uransa aikana. Tieturissa kouluttamisen ohessa, Tarja työskenteli myös konsulttina. Tänä päivänä tilanne on kääntynyt juuri toisinpäin. Hän kertoo siirtyneensä konsultiksi nykyiseen työpaikkaansa Coalalle noin kuusi ja puoli vuotta sitten. Konsultoinnin ohella hän kouluttaa muita. Loppuun Tarja vielä totesi motokseen: ”Tyhmiä kysymyksiä ei ole. On vain tyhmiä vastauksia, ja silloin vastaaja ei ole ymmärtänyt miksi kysytään.”

Kommunikaatio ja erilaisten ihmistyyppien käsittely avainasemassa

Kysyessäni mahdollisista tilanteista, jossa Tarja on kohdannut naiseutensa takia ennakkoluuloja, tulee Tarjalle mieleen kuitenkin vain pari tilannetta. Hän mainitsee heti, että ei ole kokenut varsinaista vastakkainasettelua sukupuolten välillä uransa aikana. Tilanteet ovat olleet ennemminkin sellaisia, jossa miespuolinen kollega on saattanut kokea olonsa ”ammatillisesti uhatuksi”, kun Tarjan tai yleisesti naisen osaaminen on ollut korkeammalla tasolla ja tästä on seurannut tietynlaista ylireagointia. On ollut myös tilanteita, joissa miespuolisen kollegan asenne on saattanut olla hieman ”Aha, osaakohan toi” tyyppistä. Mutta Tarja kertoo, että kaikista näistä on selvitty nopeasti, kun on löydetty yhteinen kieli ja ymmärretty toisen osaamisen taso. Tässä kohtaa Tarja muistuttaakin, kuinka tärkeää on oppia käsittelemään erilaisia ihmistyyppejä. Hän kertoo tämän taidon karttuneen hänelle 30 vuotisella työurallaan. Tämä ja toimiva kommunikointi ovat avainasemassa, sekä määrittelijän että yleisesti konsultin työssä.
 
Tarja on huomannut, kuinka ihmisillä on yleisesti hyvin erilainen tapa kommunikoida. Miehet ovat helposti enemmän teknisiä ja asiakeskeisiä, kun taas naiset puolestaan omaavat paremmat kommunikaatio taidot. Tämän perusteella he hakeutuvat eri ammatteihin, mikä osaltaan selittää sukupuolijakaumaa eri aloilla. IT-alallakin miehet hakeutuvat enemmän projektin toteutuspuolen rooleihin (tekniset arkkitehdit, koodarit) ja naiset projektin alkupään rooleihin (määrittelijä, prosessien mallintaja). Projektipäälliköissä on molempia. Mitään ei voi tietenkään toki täysin yleistää, mutta varmasti tämä ajatus pätee osassa tilanteista.
 

It-ala on todella monipuolinen ja jokaiselle löytyy varmasti jotakin

 
 
Naistenpäivän kunniaksi, sekä aiheeseen liittyen kysyin Tarjalta, josko hänellä olisi jakaa muutama vinkki tai rohkaiseva sana muille naisille, jotka kenties haaveilevat hakeutumista miesvaltaisille IT- ja/tai teollisuusaloille. Tarja halusi huomauttaa heti alkuun, kuinka laaja IT-ala oikeasti on, ja kuinka se sisältää monia, hyvin erilaisia työtehtäviä. ”Ei se ole pelkkää ohjelmakoodin vääntämistä työhuoneen nurkassa, vaikka sitäkin toki löytyy”, hän kertoo naureskellen. Hän antaa esimerkin taiteellisesti lahjakkaista ihmisistä ja siitä kuinka heille löytyy monia mahdollisia tehtäviä alalta. Määrittelyn ja arkkitehtuurin parissa työskennellyt Tarja kertoo myös, kuinka laaja tämäkin ala on ja jokaiselle löytyy varmasti jotakin. 
Yhtenä hyvänä esimerkkinä Tarja pitää tilanteita, joihin hänkin on tuttujensa kohdalla törmännyt. Ihmiset päätyvät sattuman kautta IT-alalle esimerkiksi osallistuttuaan projektikehittämiseen liiketoiminnan edustajina. Hän kertoo heidän huomanneen tämän jälkeen, kuinka mielenkiintoinen ala oikeasti on! Tarjan mukaan monesti juuri naisille käy näin ja useat ovat lopulta siirtyneet kokonaan IT-alalle. 
 

Ihailtava osaamisen monipuolisuus ja tyyli jatkuvasti kehittää itseään

 
Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä esitin Tarjalle kysymyksen liittyen mahdolliseen naispuoliseen esikuvaan hänen elämässään ja löytyykö häneltä tällaista. Tähän Tarja antoi vastauksen kertomalla entisestä esihenkilöstä Tieturilla, Päivi Hietasesta. Tarja kertoo ihailevansa silloisen esihenkilönsä tapaa jatkuvasti kehittää itseään ja hänen osaamisensa monipuolisuutta. Tarjan tavoin, Päivi aloitti uransa koodaajana ja kouluttajana, mutta on ehtinyt uransa aikana tehdä muita käytännön IT- hommia, toimia IT-kirjailijana ja johtajana mm. toimitusjohtajana Edita Publishingilla ja päätynyt toimimaan johdon ja organisaation kehittämisen konsulttina System Enlightenment Oy:ssa. Päivi on esimerkiksi kirjoittanut ohjelmointi oppaan `C++ ja olio- ohjelmointi´, josta on otettu useita painoksia, Tarja kertoo. Hän puhuu siitä, kuinka Päivi testasi omia ajatuksiaan käytännössä verkostoliiketoiminnan avulla esimerkiksi budjetoinnin ja talouden hallinnan osalta ja totesi sittemmin omat ajatuksensa toimiviksi. Lisäksi Päivi on lähtenyt suorittamaan jatko-opintoja vaativan työnsä ohella. Näistä syistä Tarja ihailee Päiviä!
Kiitos tuhannesti tästä haastattelusta Tarjalle.  Toivottavasti Tarjan positiiviset kokemukset alalta toimivat rohkaisuna muille hakeutua alalle!

 

Käy lukemassa myös toinen naistenpäivän kunniaksi julkaistu blogitekstimme täällä!

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/tyo-ja-toimeentulo/ammattialojen-sukupuolen-mukainen-segregaatio

Jaa julkaisu